ستاره شناسان سیاره ای به شکل سیب زمینی کشف کردند

ستاره شناسان سیاره ای به شکل سیب زمینی کشف کردند.

این سیاره WASP-103b نام دارد و به دلیل نزدیکی به ستاره میزبان، شکل منحصر به فردی دارد.

درست مانند زمین، بیشتر سیاراتی که ما از آنها می شناسیم شکلی مانند گوی دارند، به جز مشتری که چندین حلقه در اطراف خود دارد. با این حال، مشتری نیز مانند یک کره به نظر می رسد.

اما آیا همه سیارات، از جمله سیارات خارج از منظومه شمسی، شکل کروی دارند؟

پاسخ منفی است، طبق یک مقاله تحقیقاتی جدید، که می گوید به درستی ممکن است که برخی از سیارات شبیه یک سیب زمینی به نظر برسند. محققان سیاره ای به نام WASP-103b را در فاصله 1500 سال نوری از زمین کشف کرده اند که به گفته آنها بیشتر شبیه سیب زمینی یا توپ راگبی است.

اما چرا این شکل عجیب و غریب است؟

ستاره شناسان می گویند WASP-103b در اطراف یک ستاره از نوع F، بزرگتر و پرجرم تر از خورشید ما قرار دارد.

این سیاره نیز بزرگ است – تقریباً یک و نیم برابر مشتری. با این حال، نزدیکی نسبتاً نزدیک این سیاره به ستاره اصلی خود، دلیل شکل غیرعادی آن است.

منبع : gadgets

محمدجواد حاجی پور
ارسال دیدگاه