کشف سیارک ‌های دوقلو منحصر به‌ فرد توسط دانشمندان

کشف سیارک ‌های دوقلو منحصر به‌ فرد توسط دانشمندان

کشف سیارک ‌های دوقلو منحصر به‌ فرد توسط دانشمندان

در یک کشف عجیب، دانشمندان سیارک های دوقلویی را پیدا کردند که ممکن است جدیدترین همسایگان زمین باشند. این سیارک ها که حدود 600000 مایل از هم جدا شده اند، به نظر می رسد که تنها چند قرن پیش از یک سیارک مادر جدا شده اند.

 این سیارک ها به عنوان موجودات جداگانه در آگوست 2019 کشف شدند با این حال، در عرض یک ماه، شباهت در الگوهای چرخش آنها محققان را وادار کرد تا نگاه دقیق تری به خود بیندازند. سیارک‌های 2019 PR2 و 2019 QR6 دانشمندان را متحیر کردند وقتی سعی کردند در تاریخچه انها کاوش کنند با نگاهی به داده های آرشیو شده کاتالینا در سال 2005، به احتمال جالبی رسیدند.

مشاهدات اضافی به دانشمندان کمک کرد تا به تاریخچه مکان سیارک ها در طول سال ها برگردند. محاسبات مداری نشان داد که در گذشته ای نه چندان دور، این دو سیارک در واقع فقط یک موجود بودند. دانشمندان از دو مدل استفاده کردند که بر اساس آنها سیارک مادر باید بین 230 تا 420 سال پیش یا بین 265 تا 280 سال پیش برای تشکیل این دو قطعه شکسته شده باشد.

این مقاله تحقیقاتی در 2 فوریه در ژورنال Monthly Notices of the Royal Astronomical Society منتشر شد.

منبع : gadgets

محمدجواد حاجی پور
ارسال دیدگاه